1. تامین تمام لوله های استینلس استیل شرکت متینکو – سازمان انرژی پروژه نیروگاه سمنگان 95
 2. تامین فلنج های استینلس ولوله های مپنا توسعه2 نیروگاه برق بخار آبادان 95
 3. تامین تمامی لوله واتصالات و ولوهای طرح توسعه نیروگاه برق ری 95
 4. تامین تمامی کالاهای پایپینگ شرکت سبلان برق امید(نیروگاه سبلان) 95
 5. تامین تمامی کالاهای گالوانیزه مپنا توسعه 3 نیروگاه پرند 95
 6. تامین اتصالات و ولوهای CS,SS پروژه های POGC توسط شرکت مپناتوکا
 7. خرید وتامین  PIPING MATERIAL نیروگاه چادرملو(مپناتوسعه 1)
 8. تامین متریال CS,SS نیروگاه آبادان( مپناتوسعه2)
 9. تامین ئمتریال CS,SS نیروگاه جهرم(مپناتوسعه2)
 10. تامین متریال CS,SS نیروگاه سنندج(مپناتوسعه2)
 11. تامین متریال CS,SS نیروگاه دماوند(مپناتوسعه2)
 12. تامین کلیه لوله واتصالات استیل درسایزهای مختلف درتصفیه خانه نیروگاه سیکل ترکیبی نکا
 13. تامین کلیه لوله واتصالات استیل درسایزهای مختلف درتصفیه خانه نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
 14. تامین قسمت عمده ای ازسیستم PIPING پروژه شرکت شفاب درنیروگاه گازی اصفهان
 15. تامین کلیه اقلام پایپینگ B.O.P شرکت سیگما درنیروگاه سیکل ترکیبی یزد
 16. تامین انواع شیرآلات کربن استیل واستینلس استیل درنیروگاه سیکل ترکیبی یزد
 17. تامین قسمتی ازسیستم PIPING نیروگاه اراک
 18. تامین شیرآلات فشارقوی کلاس 1500 درپروژه نیروگاه گازی دماوند
 19. تامین ورقهای آلیاژی درسایزهای مختلف جهت ساخت مخازن نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون
 20. تامین ورقهای آلیاژی درسایزهای مختلف جهت ساخت مخازن نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
 21. تامین انواع شیرآلات پروانه ای استنلس استیل در نیروگاه سیکل ترکیبی نکا
 22. تامین قسمت عمده ای ازسیستم PIPING  پروژه شرکت پارسیان درنیروگاه کازرون
 23. تامین کلیه اقلام PIPING پروژه شرکت ماشین سازی ویژه درنیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
 24. تامین قسمت عمده ای ازاقلام PIPING شرکت GEA درنیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
 25. تامین قسمت عمده ای ازسیستم PIPINGنیروگاه 50 مگابایتی امیرآباد
 26. تامین قسمت عمده ای ازسیستم PIPING نیروگاه پره سر و نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه