1. تامین لوله واتصالات شرکت مپنا بویلر 95
 2. تامین فلنج های استنلس 321مپنا توگا95
 3. تامین لوله های NACE و HIC شرکت -ODCC پروژه میدان نفتی آزادگان 95
 4. تامین ولوله های پروانه ای 60 اینچ پروژه پالایشگاه ستارگان خلیج فارس 95
 5. تامین گسکیت های SPW شرکت OICO پروژه فاز 21 پارس جنوبی 95
 6. تامین لوله های آلیاژی P22 شرکت پالایش نفت بندرعباس 95
 7. تامین اتصالات HIC شرکت نفت وگاز غرب پروژه تنگ بیجار 95
 8. تامین لوله های NACE شرکت نفت وگاز غرب پروژه چشمه خوش 95
 9. تامین اتصالات ولوله های XXS شرکت  IPNIپروژه فاز 14 پارس جنوبی 95
 10. تامین 50 کیلومتر لوله NACE X52 شرکت آذرسیماب- پروژه میدان سهراب (اروندان) 95
 11. تامین 26 کیلومترلوله Gr3 شرکت نفت وگاز غرب 95
 12. خرید لوله های 321  استینلس شرکت خرد-فاز22 پارس جنوبی 93
 13. تامین لوله های (Line Pipe) شرکت خرد-پروژه اصفهان 93
 14. تامین تمامی کالاهای مورد مصرف ساخت ایستگاه تقلیل فشارگاز-شرکت رایمون صنعت (استان خوزستان)94
 15. تامین فلنج های Cu/Ni شرکت OTCC فاز15 و16 پارس جنوبی 94
 16. تامین اتصالات و ولوهای آلیاژی شرکت آذرآب94
 17. تامین VALVE/FLANG/FITING/PIPE  پروژه پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس (خریدار(93-94)(PGSOC
 18. تامین فلنج هایAS,CS,SS شرکت  OIECدرپالایشگاه فاز 20و21پارس جنوبی 93-94
 19. تامین لوله های API5L(PSL2)شرکت دانیال پترو درخط لوله کاشان-نائین-ری 94
 20. تامین کسری متریال ترین 1 و 2 پالایشگاه نفت خلیج فارس برای شرکت های فرا دست انرژی فلات،فرآب،تهران جنوبODCC، آبادراهان
 21. تامین لوله 27000متر5  6اینچ ضخامت 125/1 اینچ با برند EURO PIPE و پوشش آن برای پروژه خط ششم سراسری گاز برای شرکت نیروگستر 92-93
 22. تامین لوله های API5L X65 پروژه تبریز-ارومیه شرکت رامپکو93
 23. تامین لوله های CS پروژه های اسماری شرکت رامپکو 94
 24. تامین اتصالات LTCSپالایشگاه گاز فجر جم 94
 25. تامین متریال فاز 22 و 23 پارس جنوبی شرکت نفت وگازمحمدیان93
 26. تامین اتصالات WPHY70 بالای 40  اینچ ایستگاه های تقویت فشار شرکت توسعه گاز ایران 94
 27. تامین FITING های ابزار دقیق فاز 12پارس جنوبی شرکت کیسون 93
 28. تامین فلنج های LWN مخازن پالایشگاه ستاره خلیج فارس شرکت پولادسازان 94
 29. تامین ولوهای PUBLE BLOCK&BLEED فاز 15 و16 پارس جنوبی شرکت PKSK پتروکاران شفق کیش
 30. تامین پایپینگ متریال پروژه طرح توسعه پالایشگاه شازند (کنسرسیوم ODCC-سازه-SEI چین)
 31. تامین پاپینگ متریال فاز 15 و 16 پارس جنوبی (آریا نفت شهاب -سپانیر)
 32. تامین پایپینگ متریال فاز 22و23و24 پارس جنوبی (پتروسینا آریا – سپانیر)
 33. تامین پایپینگ متریال فاز 13پارس جنوبی (پترو پایدار-سپانیر)
 34. تامین فلنج های کربن استیل وآلیاژی فاز 14 پارس جنوبی (IPMI)
 35. تامین لوله -اتصالات وفلنج های آلیاژی فاز 17 و 18 پارس جنوبی (IPMI)
 36. تامین لوله واتصالات کربن استیل وآلیاژی پروژه LTE (شرکت مپنا بویلر)
 37. تامین پایپینگ متریال پروژه چاه های نفتی سروستان  وسعادت آباد (-ODCC پترو تکسان)
 38. تامین قسمت اعظمU,CT,H استراکچرهای فاز 15 و 16 شرکت آریا نفت  شهاب
 39. تامین قسمت اعظم U,CT,H استراکچرهای فاز 22 و23 و 24 شرکت پترو سینا آریا
 40. تهیه شیر آلات سر چاهی (CHRISTMASS TREE) برای شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب
 41. تهیه اتصالات سرچاهی جهت واحد نمک زدایی شرکت ملی مناطق نفت خیز
 42. تامین قسمت عمده ای از خط لوله 6 و8 پروژه گازرسانی در مناطق نفت خیز
 43. تامین قسمت عمده ای از اتصالات(BUTWELD) پروژه تابناک در شرکت PEDEC
 44. تامین قسمتی از شیرآلات دیافراگمی پروژه تابناک درشرکت چگالش
 45. تامین قسمت عمده ای از اتصالات (BUTWELD) پروژه دارخوین و سرخون
 46. تامین قسمت عمده ای از لوله های سایز کوچک جهت شرکت کالای صنعت نفت
 47. تامین اتصالات 24 اینچ  جهت استفاده گاز ترش در مناطق مرکزی نفت
 48. تامین بخش عمده ای از فلنجهای کلاس 3000 در شرکت میلاد جنوب
 49. تامین قسمت عمده ای از لوله واتصالات شرکت سازه در پالایشگاه شازند اراک
 50. تامین متریال استنلس شرکت شفاب در تصفیه خانه پالایشگاه تهران