با عنایت به رونق تولید ملی ، هلدینگ پیشرو به منظور سرمایه گذاری در شرکت ایرانی شیرآلات صنعتی اردبیل قراردادی منعقد نمودند ….