بر آن عهد که بستیم هستیم. راه دور اما دلها به هم نزدیک .این بار به جنوب شرق ایران باید بریم.منطقه محروم الله اباد و بلوک از توابع جیرفت در کرمان.امسال به خاطر کرونا شروع سال تحصیلی به صورت نمادین با ویدئو کنفرانس ۱۵ شهریور انجام شد.اما مهر و مهربانی اول پاییز حا و هوای دیگه ای داره اخه مگه میشه این همه خاطره رو به خاطر یه ویروس جند صد میکرونی نادیده گرفت اما باید مراقب بود ماسک و الکل دستکشهه رو برداشتیم و به راه افتادیم .گفتم کرمان دو مدرسه جدید خیرساز شهیدان تقی زاده در این مناطق ساخته شده.به الله اباد رسیدیم بچه ها با ماسک در صف منتظر ما بودن اما دو خواهر با شوق عجیبی منتظر بودند.خودشون رو معرفی کردن خواهران رئیسی که برادرشون در جنگ شهید شده .با احترام ازشون خواستیم که به نام و یاد برادر خودشون و البته مادر شهیدان تقی زاده روبان رو قیچی کنن با شوق قبول کردن لوازم التحریر و ماسکها رو بین بچه ها تقسیم کردیم و خبر رسید که در روستای بلوک بچه منتظرهستند وقت و تلف نکردیم به سمت بلوک راه افتادیم…با بقیه ماجرا در پست بعدی همرا باشید ممنون