ما در شرکت آذران پترو ایمن افتخار همکاری با چندین شرکت بزرگ را داریم

ما مفتخریم که همراه شما در پروژه های بزرگ و تجاری باشیم

خدمات ما

شیمیایی و پتروشیمی

chemical & petrochemical

سرویس های مطمئن و با کیفیت میزبانی وب در سطح استاندارد های جهانی

فعالیت های بازرگانی

Supply & Business

سرویس های مطمئن و با کیفیت میزبانی وب در سطح استاندارد های جهانی

فعالیت های نفت و گاز

oil & gas

سرویس های مطمئن و با کیفیت میزبانی وب در سطح استاندارد های جهانی

پایپینگ و فیتینگ

piping & fittings

سرویس های مطمئن و با کیفیت میزبانی وب در سطح استاندارد های جهانی

ابزار دقیق

Instrumentation

سرویس های مطمئن و با کیفیت میزبانی وب در سطح استاندارد های جهانی

ماشین آلات و نصب تجهیزات

Cranes & Machinery

سرویس های مطمئن و با کیفیت میزبانی وب در سطح استاندارد های جهانی

ارائه خدمات مشاوره

در حوزه نصب و تامین تجهیزات

شما می توانید روی خدمات مشاوره ای آذران پترو حساب باز کنید ، ما میتوانیم نزدیک ترین راه برای تحقق اهداف پروژه را به

به شما نشان دهیم.

برخی از
تامین کنندگان
بین المللی
آذران پترو